Och en konung trädde in i mörkret

En artikelsamling som tränger genom vår vardag. Den spänner sig mellan krigets fasor i Irak till ett Sverige som försöker att glömma bort sig självt. Vi ser glimtar av Walter Benjamin och Roseanne Barr. Runt om texterna finns minnen av gamla böcker och skivor.

Tillsammans utgör texterna en disparat kropp. Här finns allt ifrån korta kommentarer och reflektioner till kulturkritik. Vi har även prosatexter och essäer. Allt går likt en skiftande linje som utmynnar i den avslutande essän om Sockerförsöket på Vipeholm vilken upplöses till poesi.

Den innehåller många skarpa, träffande och skoningslösa men också illusionslösa iakktagelser om det samhälle vi lever i och hur demokratin urholkats medan välfärden nedmonterats. Men den innehåller också personliga anteckningar och skisser. Författaren ger återkommande inblickar i sitt vardagliga liv och ställer det i relation till de stora sammanhangen. Boken får därmed en slags existentiell prägel och det förstärker intrycket av hela projektet som ett slags motståndshandling baserad i en livshållning.” – Clemens Altgård

Författare: Mattias Jeschko-Edberg
ISBN: 978-91-7611-480-3
Förlag: Sapeur förlag
Format: mjukband
Sidor: 306
År: 2016