Hvor alt er hvidt

”Før toget igen sætter i gang og / verden bliver fyldt til randen med lyden / af metal der tungt gnider mod metal / en verden døbt / i offentlige toilettes ramme lugt af pis”

Hvor alt er hvidt är en vacker diktsamling som tar avstamp från Christian Stokbro Karlsens egna essä Poetik vilken kritiserade staden som den samtida poesins centrifugalkraft. Via en svit dikter lyckas han arbeta sig framåt mot en ny mark där vi kan hitta stadga. Detta är poesi där containerskeppen syns på avstånd medan fåglar cirklar ovanför oss. Kattegatt äter upp våra liv samtidigt som Europa sakta fragmenteras. Vid horisonten kan vi se stadens ljus flimra till i kvällsmörkret. Detta är det nya ödelandet.

För mig framstår Karlsen som en av de viktigaste nordiska samtida lyrikerna. Det är staden han använder sig av, det är staden som blir epicenrum för hans dikt. Där en författare som Michael Strunge förvandlade staden till en mer privat upplevelse, färgad av arketypiska mönster och bilder förankrade i en egen mytologi så är Karlsen betydligt mer brutal, mer av containerskeppens lovsång.” – Kristian Lundberg

Hvor alt er hvidt kan beställas via vår hemsida eller på de stora internetbokhandlarna.

Författare: Christian Stokbro Karlsen
ISBN: 978-91-7773-334-8
Förlag: Sapeur förlag:
Format: mjukband
Språk: Danska
Sidor: 71
År: 2018